Vijf tips om optimaal van uw vijver te genieten deze zomer

De zomermaanden zijn bij uitstek de periode waarin u volop kunt genieten van uw vijver. Met het prachtige weer bent u waarschijnlijk vaak in de tuin te vinden. Uw vijver heeft in de zomer onderhoud nodig. Vooral bij hogere temperaturen moet u extra opletten. In deze blog geven we u tips om deze zomer optimaal van uw vijver te genieten.  

Tip 1: Zorg voor voldoende zuurstof

Zuurstof is van cruciaal belang voor alle levende organismen in uw vijver. Het is belangrijk om het zuurstofniveau op peil te houden om vissterfte en algengroei te voorkomen. Iedere vijver kan met een zuurstoftekort te maken krijgen. Vooral nu de temperaturen weer oplopen is de kans op een zuurstoftekort groter.

U kunt een zuurstoftekort herkennen door uw vissen te observeren. Happen ze naar lucht aan het wateroppervlak, dringen ze samen op zuurstofrijke plekken of bewegen ze traag? Dan is een tekort aan zuurstof aannemelijk. Een tekort aan zuurstof kan veroorzaakt worden door factoren als een hoge watertemperatuur, vervuiling door organisch materiaal, een tekort aan waterplanten en stilstaand water. 

Om een zuurstoftekort te voorkomen of te verhelpen is het van belang om het water in beweging te houden. Dit kunt u doen met een fontein of beluchtingspomp. Ook is het nuttig om vervuiling te minimaliseren en te zorgen voor voldoende waterplanten. In geval van acuut tekort, kunt u emmers water in de vijver gooien of water met een tuinslang toevoegen.  

Tip 2: Controleer en reinig vijverpomp, filter en UV-C apparaat

Voor het behouden van helder vijverwater zijn een goed werkende vijverpomp, vijverfilter en UV-C apparaat onmisbaar. Tijdens de zomermaanden is het belangrijk dat de vijverpomp en vijverfilter continu in werking zijn. Afhankelijk van het type vijverfilter is onderhoud nodig. De voorfilter dient zo schoon mogelijk te zijn. Ziet u dat de filter over dreigt te lopen, dan is het tijd om de filter te reinigen of te vervangen. Heeft u een biologisch vijverfilter? Let dan op bij het reinigen en reinig de filter alleen als het absoluut noodzakelijk is, om zo de groei van goede bacteriën niet te verstoren.  

Een UV-C apparaat is dé oplossing tegen algen en groen water. Een UV-C lamp heeft een effectieve levensduur van gemiddeld 9.000 uur. Hoewel de lamp na dit aantal uren nog wel blijft branden, neemt de sterkte van de straling af en dus ook het desinfecterende vermogen. Het is daarom van belang om een UV-C lamp tijdig te vervangen. Ook kan aanslag ontstaan op de doorzichtige onderdelen van het UV-C apparaat. Reinig deze onderdelen regelmatig.

De vijverpomp heeft relatief weinig onderhoud nodig. Controleer wel regelmatig of de vijverpomp niet verstopt is en nog steeds voldoende water naar de filter laat stromen. Controleer de pomp ook op aanslag of afzettingen in de pomp, beschadigingen aan de kabel, behuizing, aandrijfas en lager en op vuil in de motor. De capaciteit van de vijverpomp kan worden beperkt wanneer algengroei optreedt bij het aanzuigpunt van de pomp. Indien nodig, reinig de vijverpomp. Dit kunt u doen door de pomp uit de vijver te halen en vervolgens het vuil uit de pomp te verwijderen.

Tip 3: Houd uw vijver schoon

Gedurende de zomer is het belangrijk om uw vijver schoon te houden. Plantenresten en bladeren zijn een voedingsbron voor algen. Ook zorgt het voor meer afvalstoffen in de vijver. Het is dus belangrijk om organisch materiaal te verwijderen. Verwijder slib, losse bladeren en dode waterplanten uit uw vijver en controleer de wortels van de overige planten op rottingsverschijnselen. Snijd deze waar nodig weg. 

Geef uw vissen niet te vaak en te veel eten. Overgebleven etensresten verstoren het biologisch evenwicht en zijn bovendien voeding voor algen. Een goede stelregel is dat vissen het visvoer binnen 5 minuten opgegeten moeten hebben. Alles wat na die tijd nog in de vijver ligt is te veel en zorgt dus voor vervuiling.

Tip 4: Optimale waterwaarden voor een gezond vijverleven

Waarschijnlijk gebruikt u al een pomp, filter en UV-C apparaat om te voorkomen dat uw vijverwater groen wordt. Het controleren van de waterkwaliteit mag echter niet vergeten worden bij het onderhouden van uw vijver in de zomer. Omdat in een tuinvijver meer verschillende vissen en andere levende wezens leven dan in de vrije natuur, is een helpende hand nodig om een gezond evenwicht te bereiken. Doet u dit niet, dan treedt algengroei op, worden uw vissen ziek of groeien waterplanten niet voldoende.

De waterkwaliteit wordt bepaald door een aantal verschillende waterwaarden: zuurgraad (pH), de carbonaathardheid (kH), de gezamenlijke hardheid (gH), ammonia, nitriet en nitraat. Wij raden aan om bij warme temperaturen wekelijks de waterkwaliteit te meten. In bepaalde situaties is extra controle nodig, bijvoorbeeld wanneer u veel vissen heeft of als u merkt dat het vijverwater niet in evenwicht is. Waterwaarden kunnen makkelijk veranderen, bijvoorbeeld door bijvullen met kraanwater, wisselende weersomstandigheden, uitwerpselen van vissen en bladeren die in de vijver terechtkomen. 

U meet de waterwaarden door middel van teststrips, druppeltests of elektronische meetapparatuur. Met de AquaForte teststrips heeft u binnen één minuut zicht op de waterkwaliteit van uw vijver. Het corrigeren doet u gemakkelijk door waterbehandelings- en waterverbeteringsmiddelen toe te voegen aan uw vijverwater. Zo houdt u het waterleven in topconditie en geniet u de hele zomer van uw vijver.

Tip 5: Bestrijd algen

Het overkomt vrijwel iedere (zwem)vijverbezitter: het vijverwater wordt groen in de zomer. Groen en troebel water in uw vijver wordt veroorzaakt door zweef- en draadalgen. Zweefalgen geven een groene gloed aan het vijverwater, waardoor het water niet meer helder is. Draadalgen zijn, zoals de naam al aangeeft, draadvormige algen die kunnen groeien aan de vijverrand, plantmanden en tussen de waterplanten. 

Zweefalgen kunnen bestreden worden met een UV-C apparaat. Allereerst is een goedwerkende vijverpomp en filtersysteem nodig. De vijverpomp pompt het vijverwater door het UV-C apparaat, waar het in aanraking komt met UV-C straling. Bacteriën, virussen en algen kunnen zich niet meer vermenigvuldigen, sterven en verdwijnen uit het water. 

Een te hoog fosfaatgehalte kan een oorzaak zijn van draadalgen in de vijver. Door het gebruik van fosfaatverwijderaars kan deze waarde hersteld worden. Voor het bestrijden van draadalgen is echter meer nodig dan alleen een juiste fosfaatwaarde. Draadalgen moeten handmatig met een draadalgenborstel worden verwijderd.

AquaForte waterbehandelingsmiddelen, zoals Alg-Stop Bio, zijn een manier om draadalgen sneller te laten verdwijnen. Alg Stop Bio ondersteunt de vuil afbrekende bacteriën bij het verminderen van overtollige voedingsstoffen in het water. Ook is het toevoegen van extra zuurstof een manier om draadalgen te verminderen. Het gebruik van een actief zuurstof preparaat zoals AquaForte Oxypond tast de celstructuur van algen waardoor ze kleiner worden of geheel verdwijnen.