Waterbehandeling

Uw vijver in topconditie

Om optimaal van uw vijver te kunnen genieten, is het belangrijk dat uw vijverwater in topconditie is. Om uw water in topconditie te houden, moet u regelmatig uw waterwaarden controleren en waterbehandelingsproducten en vijverbacteriën toevoegen. Maak kennis met een aantal gerenommeerde merken voor waterbehandeling en vijverbacteriën. Hiermee kunt u de natuurlijke balans in uw vijver bereiken, herstellen en behouden.

Wat zijn waterwaarden en waarom zijn ze zo belangrijk?

Alle waterwaarden samen bepalen de algehele waterkwaliteit. Omdat vijvers in een tuin vaak veel meer vissen en andere levende wezens bevat dan in de natuur, moeten we deze een helpende hand bieden om een gezond evenwicht te bereiken.

TIP: AquaForte Doseerpomp

AquaForte Dosatech 3 knops

Doseert vloeibare oplossingen zoals waterbehandelingsmiddelen en bacteriën in het leidingsysteem van uw vijver.

AquaForte Waterbehandelingsproducten

AquaForte Pond Support Waterbehandeling

Aquaforte Pond Support heeft een compleet aanbod in waterbehandelingsproducten en bacteriën


Voordelen

 • GH+: Verhoogt de totale hardheid (GH- waarde magnesium/calciumhardheid) van uw vijver.
 • KH+: Verhoogt de carbonaathardheid van uw vijver.
 • Maerl: Geschikt voor de aanleg van nieuwe vijvers. Zorgt voor gezond water in bestaande vijvers. Verhoogt de hardheid van het water. Stimuleert de ontwikkeling van micro-organismen en zorgt voor een biologisch evenwicht.
 • PH-: Verlaagt de zuurtegraad van uw vijverwater.
 • Oxypower: Verhoogt het zuurstofgehalte van het vijverwater en zorgt ervoor dat vissen meer weerstand krijgen tegen schadelijke stoff en zoals ammoniak en nitriet. Bovendien breekt het op natuurlijke wijze de sliblaag in uw vijver af.
 • Vijverzout: Voorkomt sterke PH schommelingen, hoge ammoniakwaarden, nitrietvergiftiging, schimmel, parasieten en vermindert stress bij uw vissen.
 • Onderhoudsbacteriën: Zorgen ervoor dat het water op een natuurlijke wijze gereinigd wordt.
 • Nitrifi cerende bacteriën: voor het opstarten en onderhouden van biologische processen om het water op natuurlijke wijze te reinigen.
 • Antislib bacteriën: Verwijderen algen en slib op een biologische en natuurlijke manier.
Art. nr. Type Inhoud
SC840 GH + (poeder) 1 liter (± 1kg)
SC850 GH + (poeder) 2½ liter (± 2½kg)
SC851 GH + (poeder) 10 liter (± 10kg)
SC842 KH + (poeder) 1 liter (± 1kg)
SC838 KH + (poeder) 10 liter (± 10kg)
SC847 Maerl (poeder) 1 liter (± 900g)
SC839 Maerl (poeder) 10 liter (± 9kg)
SC845 PH- (poeder) 1 liter (± 1500g)
SC843 Oxypower(poeder) 1 liter (± 1200g)
SC852 Oxypower(poeder) 2½ liter (± 3kg)
SC853 Oxypower(poeder) 10 liter (± 12Kg)
SC841 Pond Salt 1 liter (± 1200 g) 1 liter (± 1200g)
SC848 Maintenance bacteria (liquid) 1 liter
SC849 Nitrifying bacteria (liquid) 1 liter
SC844 Antislib bacteria (liquid) 1 liter

AquaForte PHOSPAT

Filterpatroon om fosfaat te verwijderen

Fosfaat is één van de belangrijkste oorzaken van (draad)algen in het water. Met deze fi lterpatronen is het mogelijk de fosfaatwaardes onder de 0,035 mg/l te houden! Dit is de “magische” grens die ervoor zorgt dat algen niet meer groeien maar planten en bacteriën er geen hinder van ondervinden. Wanneer het patroon verzadigd is moet deze worden vervangen (navullen of regeneren is niet mogelijk). Het grote voordeel t.o.v. andere fosfaatbindende middelen is dat het fosfaat absoluut niet meer wordt vrijgegeven! Het fosfaat bindende vermogen van de Phospat cartridges is 30 x zo hoog t.o.v. IJzer (III) oxides!


Voordelen

 • Reduceert het fosfaat in water en ondersteunt het biofilter
 • Geschikt voor o.a. vijvers, zwemvijvers, fonteinen, etc.
 • Kan tot 90.000 mg (Phospat 1) of 270.000 mg (Phospat 3) fosfaat absorberen
 • Doorstroom capaciteit tot 1100 l/u (Phospat 1) of 3300 l/u (Phospat 3)
 • Opgebouwd uit drie lagen fi ltermedia Geschikt voor vijvers tot ± 50m³ Phospat 1) en 150m³ (Phospat 3)
 • Er kunnen meerdere Phospat patronen worden gecombineerd voor grotere waterpartijen
 • Phospat patronen moeten minimaal achter een voorfi lter worden geplaatst om vervuiling te voorkomen
 • Max. werkdruk: Phospat 1: 6 bar, Phospat 3: 4 bar
Art. nr. Type Aansluiting Max. flow
MB576 Phospat 1 1” bu.dr. 1.1 m³/h
MB577 Phospat 3 1” bu.dr. 1.1 m³/h

AquaForte Pondzinger

Flocculant/Fosfaat verwijderaar


Voordelen

Na jaren van onderzoek en talloze toepassingen op het gebied van erosie- en slib beheersing, stormwaterbehandeling en het helder maken van vijvers zijn wij trots een nieuw product te introduceren voor de vijvermarkt: de Pond Zinger™. De Pond Zinger™ is gemaakt van veilige, niet giftige, polymeren en is speciaal
ontwikkeld om vijvers helder te maken, veilig algen te verwijderen en fosfaat te reduceren.

De Pond Zinger™ verwijdert veilig algen uit vijvers, het zorgt voor een gezond ecosysteem met schoon en helder water waarin vissen en ander waterleven kunnen floreren. De Pond Zinger™ is eenvoudig te plaatsen bij een fontein, luchtsteen, in een waterval of in een filter. De Pond Zinger™ lost dan langzaam op waardoor de werkzame stoffen vrijkomen in het water om overtollige voedingsstoffen, zoals fosfor, te binden en te laten bezinken. Het resultaat is een betere waterkwaliteit op het gebied van helderheid, minder fosfaten
en algen, geurvermindering, en minder zweefvuil. Het bezinksel kan door MicrobeLift Clean & Clear verder worden afgebroken!

Onafhankelijke onderzoeken hebben aangetoond dat Pond Zinger 75-85% fosfor uit vijvers kan verwijderen!

Zodra de vijver helder is kan het eventueel overgebleven deel van de Pond Zinger™ worden verwijderd en, vrij van zonlicht, worden bewaard voor later gebruik. De vijver zal voor een groot deel van het seizoen helder blijven tenzij er weer meer fosfor inkomt.

Er zijn 2 versies beschikbaar voor verschillende water volumes:
Pond Zinger: tot 45.000 liter
Pond Log: tot 400.000 liter

Art. nr. Type Max. pond 
MB560 AquaForte Pond Zinger 45m³
MB561 AquaForte Pond Log 400 m³

AquaForte Alg-Stop & Alg-Stop Liquid


Voordelen

The active ingredient in AquaForte Alg-Stop is “packed” inside an additive that algae eagerly take in. Alg-Stop will block any further, vital, nutrient uptake. It does not withdraw nutrients from the water but makes the nutrients unavailable for the algae. Alg-Stop penetrates the algae and destroys the calcium skeleton which releases the algae from the surface so they can be filtered out of the water. Any measurable phosphate levels after the addition of Alg-Stop are no more relevant and can be neglected. Alg-Stop does not contain ammonium compounds or metal salts. Alg-Stop dissolves quickly in water so the algae can take it in fast.

Please note when using Alg-Stop: do not use Alg-Stop in combination with other blanket weed products, active carbon, nitrate resin and ozone. For optimal use please check water values before using Alg-Stop: GH value (optimal 12, at least 6), KH value (optimal 8, at least 4). Please dosage again after heavy rainfall or water changes. Please double the dosage for heavy algae areas or shallow water zones.

Alg-Stop is perfectly suited for natural swimming ponds. To keep the pond free of blanket weed, use Alg-Stop at least once per month.

Art. nr. Type
SC810 Alg-Stop 2,5 kg (powder)
SC812 Alg-Stop 5 kg (powder)
SC814 Alg-Stop 10 kg (powder)
SC811 Alg-Stop Liquid 2,5 liter
SC813 Alg-Stop Liquid 5 liter
SC815 Alg-Stop Liquid 10 liter

AquaForte BioStabil

Waterverbeteraar


Voordelen

BioStabil doet wat de naam beloofd: een stabiel vijverklimaat voor koi en andere vijvervissen
door een voortdurende natuurlijke pH-waarde, een stabiele KH waarde en door
het neutraliseren van ammoniak en zware metalen. Uw vissen worden vitaler en laten intensievere kleuren zien.

Beter water in 20 minuten:

  • Vitale vissen met krachtige en heldere kleuren
  • Schitterend water, natuurlijk vijverklimaat
  • Neutraliseert ammoniak en schadelijke metalen
  • Direct stabiele en natuurlijke KH en pH waarde
Art. nr. Type
SC807 Biostabil 2,5 kg

AquaForte Oxypond


Voordelen

Oxypond (voorheen Oxyper) is geen chemisch middel maar een actief zuurstofpreparaat dat de celstructuur van algen aantast waardoor ze kleiner worden of geheel verdwijnen.

  • Directe werking tegen draadalgen door actieve zuurstof
  • Bevat speciale bacteriën die afgestorven algen afbreken
  • Werkt preventief tegen parasietenaantasting en kieuwrot bij vissen
  • Bevat geen zware metalen of organische Biociden

Verbetering van de waterkwaliteit
In vijvers hopen zich overtollige vaste stoff en op zoals voederresten, uitwerpselen van vissen en organische ontledingsproducten, die voor de vorming van zuurstofarme afzettingen zorgen. Door deze processen vermindert het zuurstofgehalte in het water, waardoor de vissen gestresst raken. Stress vermindert de groei van de vissen en maakt deze vatbaarder voor ziekten. Door het gebruik van Oxypond wordt de waterkwaliteit duidelijk beter. Dankzij Oxypond wordt het water met zuurstof verzadigd, waardoor de levensvoorwaarden voor de vissen verbeteren. Tegelijkertijd worden kleuringen en vertroebelingen van het water weggenomen en het water krijgt een grotere zuiverheid. Bovendien gaat Oxypond op biologische wijze draadalgen tegen. Oxypond direct in het te behandelen water of doelgericht op de draadalgen doen. Daarbij dient de aanbevolen gebruikshoeveelheid niet te worden overschreden.

Belangrijk: Niet bij pH-waarden boven ph 8,6 gebruiken. Behandeling mag pas na 3 dagen worden herhaald.

Art. nr. Type
SC800 Oxypond 1 kg
SC802 Oxypond 2,5 kg
SC804 Oxypond 5 kg

Partner brand: Microbe-Lift pond water treatment and improvement


Voordelen

De biologische producten van Microbe-Lift zorgen er elk seizoen voor dat uw vijverwater optimaal is en u dus het nodige onderhoud besparen. Hoe? Door op het juiste moment de natuurlijke processen in uw vijver een flinke boost te geven. Zo worden de schadelijke processen in uw vijver in een vroeg stadium afgekapt. Daardoor heeft u geen last van bijvoorbeeld algen en vuil dat in uw filter ophoopt, maar gaat u ook slibvorming op de bodem tegen zodat schadelijke gassen die daaruit voortkomen de waterkwaliteit niet beïnvloeden. In de meeste gevallen halveert u hiermee het onderhoud dat later moet worden gedaan!

Read more

RickWaterbehandeling